Dostępność cyfrowa stron www i dokumentów

O dostępności cyfrowej

Podstawa prawna

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych została uchwalona przez Sejm 4 kwietnia 2019 r.

Ustawa wprowadza obowiązek zapewnienia dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych prowadzonych przez podmioty publiczne.

Od 23 września 2020 r. wszystkie strony internetowe podlegające przepisom ustawy muszą być zgodne z jej wymaganiami.

Standard WCAG 2.1

Załącznik do ustawy zawiera wytyczne dla dostępności treści internetowych opracowane przez inicjatywę dostępności sieci W3C. Specyfikacja WCAG 2.1 definiuje, jak zwiększyć dostępność treści internetowych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

O tym, czy witryna spełnia kryteria sukcesu WCAG 2.1 decyduje ocena zgodności strony internetowej z wymaganiami ustawy o dostępności cyfrowej w oparciu o listę kontrolną.

WCAG 2.1 w skrócie

4 zasady

stanowiące podstawę dostępności sieci

13 wytycznych

określających cele, które należy osiągnąć

78 kryteriów sukcesu

oceniających dostępność treści internetowych

3 poziomy zgodności

wyznaczające potrzeby różnych grup i różnych sytuacji

Kontakt

ul. Jana Welca 7/26
35-233 Rzeszów